BŐVÜLT A CSOK!  

2016. szeptember 15-én 4 fő változás lépett életbe, melyek megkönnyítik a CSOK igénybevételének lehetőségét:

1. GYERMEKEK ÉLETKORÁRA VONATKOZÓ VÁLTOZÁSOK

Előző kapcsolatból született saját, de közösen nevelt, vagy örökbefogadott gyermek esetében a támogatást 25. életévüket be nem töltött gyermekre is lehet kérni (felsőoktatási tanulmányoktól függetlenül)! 

2. MEGVÁLTOZOTT A GYERMEK FOGALMA! 

A magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően figyelembe vehető az igénylésnél, - a korábbi 24. hét helyett, továbbá fontos változás még, hogy az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, amennyiben a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy – ha ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg – szintén gyermeknek tekinthető. Emellett könnyítés, hogy az igénylővel közös háztartásban élő, és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető CSOK (a gyermek szüleinek halála esetén). A gyámság fennállását a gyámhatóság kirendelő határozatával kell igazolni. Élettársak esetén, ha csak az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre abban az esetben a gyermek a gyámként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül. 

3. CSOK MÁR A TERVEZŐASZTALRÓL!

A tervezőasztalról értékesített ingatlanoknál is igényelhetővé válik a CSOK, ugyanis elegendő a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét igazoló dokumentummal rendelkezni.  
 

4. ÚJ INGATLANOKRA MÁR A HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY KIADÁSÁT MEGELŐZŐEN! 

Az új ingatlanok vásárlása esetén már a használatbavételi engedély kiadását megelőzően is igényelhetővé válik a CSOK. A támogatási szerződés megköthető, a CSOK összegének folyósítására viszont kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor. A használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakások vásárlása esetén a lakás lakhatási igények kielégítésérére alkalmas állapotát a hitelintézet a folyósítást megelőzően ellenőrzi. Az építőközösség keretében új lakást építők is jogosultak lehetnek a CSOK-ra. Az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti.

MINDEN, AMIT ÉRDEMES TUDNI A CSOK-RÓL!

A 2015. július 1-től bevezetett egyösszegű, vissza nem térítendő lakáscélú támogatás, a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) 2016. január 1-jétől még kedvezőbb feltételekkel igényelhető: az új lakást építő vagy vásárló két- vagy többgyermekes családok esetében jelentősen emelkedik a támogatás mértéke, valamint a támogatási rendszer is egyszerűbbé, áttekinthetőbbé válik. ÁFA visszaigénylés max. 5 MFt-ig, új lakás építéséhez, vagy telek vásárlásához igényelhető.
 
HÁROM ÚJ RENDELET JELENT MEG:
•    16/2016. (II. 10.) Korm. rendelete az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról;
•    17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről.
•    273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
 
A CSOK, bár mindenki a 10 plusz 10 milliós összeget jegyezte meg leginkább, többféle támogatással társulhat. Sokak számára valószínűleg mégis a legvonzóbb elem a vissza nem térítendő állami támogatás, vagyis maga a családi otthonteremtési kedvezmény. A most nyilvánosságra került két kormányrendelet – egyikük az új, a másik a használt lakásokhoz igényelhető kedvezményeket szabályozza –, olyan friss, hogy még csak átnézni volt idő. Ennek ellenére megpróbáljuk az összes lényeges részletet csokorba szedni, hogy a család.hu olvasóinak ne kelljen átrágniuk magukat a csaknem száz paragrafuson. 
 

 

 

•    AZ ÚJ LAKÁSOKRA VONATKOZÓ CSOK RENDELETRŐL (lenyíló kéne, hogy legyen)
•    A HASZNÁLT LAKÁSKRA VONATKOZÓ CSOK RENDELETRŐL (lenyíló kéne, hogy legyen)
 

TUDJON MEG MINDENT AZ ÚJ LAKÁSOKRA  VONATKOZÓ CSOK RENDELETRŐL: (lenyílónak kellene lennie)

•    Vissza nem térítendő támogatás
•    Ki igényelheti? 
•    Mire költhető a CSOK?
•    Követelmények és korlátozások
•    Mikor kell visszafizetni?
•    További fontos részletek
•    ÁFA visszaigénylése 

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS

A CSOK összegét igénylő jogosultak úgy kapnak pénzt lakásvásárláshoz, hogy azt a játékszabályok betartása esetén nem kell visszafizetniük. 
A támogatást igényelhetik egyedülállók, házaspárok és élettársak. A házaspárok estén legalább az egyik félnek fiatalabbnak kell lennie 40 évnél, amennyiben előre vállalt és nem meglévő gyermekek után pályáznak.
 
A támogatás gyermekszám alapján jár. Ám ez lehet a közös, előző kapcsolatból született saját, de közösen nevelt, vagy örökbefogadott gyermekek száma alapján is, amennyiben ezek a gyermekek az igénylővel közös háztartásban élnek, és nem töltötték be a 25. életévüket függetlenól attól, hogy felsőoktatásban tanul vagy sem. A kedvezmény összege – mint az már ismert:
•     egy gyermek esetén 600 ezer forint,
•     két gyermek esetén 2 millió 600 ezer forint,
•     három vagy több gyermek esetén pedig 10 millió forint. 

KI IGÉNYELHETI?

A felsorolt és nyilvánvaló célcsoporton kívül van még néhány megkötés. Ugyan bizonyos feltételek mellett külföldiek is igényelhetik a CSOK-ot, az alapvetően magyar állampolgároknak jár. Emellett fontos még a büntetlen előélet, amelyet erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni. Aztán fontos az is, hogy az igénylőknek – házastársak esetén legalább az egyiküknek – társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezniük, mely minimum három gyermek és új ingatlan esetén két év, minden más esetben 180 nap visszamenőleg. És nem lehet az adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásuk, illetve nem lehetnek közfoglalkoztatottak.
 
Kizáró ok lehet, ha valaki az igénylést megelőző öt évben már vett igénybe lakáscélú állami támogatást, vagy támogatott hitelt, és annak szabályait megsértette, ami miatt vissza kellett fizetnie a támogatást.
 
Ismert tény már, hogy a még meg nem született gyermekek száma alapján is igényelhető a kedvezményes támogatás. Ez gyermektelen fiatal házaspár esetén három, egygyermekesek esetén két, kétgyermekesek esetén egy jövőbeni gyermek vállalását teszi szükségessé. Az első vállalt gyermek megszületésére 4 év a határidő, a másodikéra 8 év. Aki három gyermeket vállal, annak 10 év alatt kell az utódnemzésről vagy örökbefogadásról gondoskodnia. 
 
A módosított rendeletek alkalmazásában a gyermek fogalma megváltozott. A magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően figyelembe vehető az igénylésnél, - a korábbi 24. hét helyett, továbbá fontos változás még, hogy az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, amennyiben a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy – ha ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg – szintén gyermeknek tekinthető.
 
Új könnyítésként bevezetésre került, hogy az igénylővel közös háztartásban élő, és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető CSOK (a gyermek szüleinek halála esetén). A gyámság fennállását a gyámhatóság kirendelő határozatával kell igazolni. Élettársak esetén, ha csak az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre abban az esetben a gyermek a gyámként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül.

MIRE KÖLTHETŐ A CSOK?

Mivel jelenleg az új lakásokra vonatkozó szabályokról beszélünk, ezért a teljes összegű támogatás új lakás bekerülési költségére, építésére vagy vételárának kifizetésére fordítható. A rendelet szerint ilyennek számít minden 2008. július 1-je után építési engedélyt kapott új lakás, vagy az azóta használatbavételi engedélyt kapott olyan lakóingatlan, amelyet vállalkozó épített kifejezetten értékesítési céllal.
 
A telek árának kiegyenlítésére tehát a támogatás nem használható fel.
 
Az új lakás fogalmát a jogszabály úgy határozza meg, hogy az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, lakhatási feltételeknek megfelelő, ingatlannyilvántartásba vett lakóingatlan, amely rendelkezik
•    legalább egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával,
•    önálló, főzést lehetővé tévő lakótérrel, fürdőszobával és WC-vel.
•    A 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében a több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan estén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az tulajdonszerzésnek elfogadható.
 
A tervezőasztalról értékesített ingatlanoknál is igényelhetővé válik a CSOK, ugyanis elegendő a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét igazoló dokumentummal rendelkezni.
 
Az új ingatlanok vásárlása esetén már a használatbavételi engedély kiadását megelőzően is igényelhetővé válik a CSOK. A támogatási szerződés megköthető, a CSOK összegének folyósítására viszont kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor. 
 
A használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakások vásárlása esetén a lakás lakhatási igények kielégítésérére alkalmas állapotát a hitelintézet a folyósítást megelőzően ellenőrzi.
 
Az építőközösség keretében új lakást építők is jogosultak lehetnek a CSOK-ra. Az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti.
 
 
Feltétel még
•    a közművesített villamosenergiaellátás,
•    szennyvízelvezetés vagy egyedi szennyvíztároló, és ivóvíz,
•    vagy annak megfelelő minőségű kút.
Nem számít új lakásnak viszont a tetőtér beépítés, ha az újonnan létrejövő ingatlan nem közelíthető meg önállóan, saját lépcsőn. További feltétel a tetőtér beépítése kapcsán, hogy az építkezés során minimum két ingatlant szükséges létesíteni a tetőtérben.
 
Vannak méretbeli megkötések is. A CSOK ugyanis csak akkor jár, ha a lakás hasznos alapterülete egy gyermek esetén eléri a 40 négyzetmétert, két gyermeknél az 50 négyzetmétert, három gyermeknél pedig a 60 négyzetmétert. Ha családi ház építéséről, vagy új ház vásárlásáról van szó, a minimum 70 négyzetméter lehet, két gyermeknél már 80, háromnál pedig 90 négyzetméter a legkisebb hasznos alapterület. 


KÖVETELMÉNYEK ÉS KORLÁTOZÁSOK 

Nem elég csak megvásárolni vagy megépíteni az új lakást. Vállalni kell azt is, hogy a támogatást elnyerő családok és a vissza nem fizetendő összeg megítélésénél figyelembe vett gyermekek 10 évig a lakásban lakjanak.
 
Tíz éves tilalom vonatkozik a jelzálog bejegyzésekre és az eladásra is. Az állam pedig, mint támogató saját jelzálogot jegyez be a házra erre a tíz éves időszakra. Amíg a jelzálog él, a lakásra lakásbiztosítást kell kötni, amelynek elvárt tartalmáról a támogatási szerződés aláírásakor tájékoztatják a CSOK-ban részesülőket.
 
Nem vehetünk továbbá lakást rokontól, sem olyan vállalkozástól, amelyben tulajdonosok vagyunk. Az is fontos tudnivaló, hogy lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés aláírása után 120 nap áll rendelkezésre a CSOK igényélésére. Aki a 121. napon indul támogatásért, az elkésett.
 
Az építkezés egyik fontos feltétele, hogy a teljes bekerülési költség, vagy ha még nincs kész a lakás, akkor az időarányos költség 70 százalékát saját névre szóló számlákkal kell igazolni. Lényeges azonban, hogy csak olyan vállalkozás állíthatja ki a számlát, amelynek ezt a jogát az adóhatóság is elismeri. 
 

MIKOR KELL VISSZAFIZETNI? 

Érdekes kérdés ez egy vissza nem térítendő támogatásnál, de léteznek helyzetek, amikor az állam visszakövetelheti a pénzt. Ilyen helyzet, amikor – sértve a támogatási szerződést -, eladja vagy lebontja valaki a lakást, ha a támogatásnál figyelembe vett gyermek elköltözik a lakásból, ha harmadik személy tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot kap, illetve, ha nem lakáscélra használják az ingatlant a támogatottak.
 
Ilyen esetekben a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelve vissza kell fizetni a támogatást. Bizonyos esetekben, ha a tulajdonviszonyokat nem a szerződésben kikötött módon intézik, válás vagy a párkapcsolat felbomlása is hasonló következményekkel jár. És természetesen vissza kell fizetni a CSOK-ot, ha a fentebb írt határidőn belül nem sikerül teljesíteni a gyermekszámra tett vállalást. 
 

TOVÁBBI FONTOS RÉSZLETEK 

Bár nem a CSOK része, de a kormányrendelet szabályozza a három vagy több gyermekesek által igényelhető támogatás mellé adható, legfeljebb 10 millió forintos hitelig igénybe vehető kamattámogatást. 
 
Ennek a támogatásnak a mértéke 3 százalék. Vagyis három százalékkal kisebb kamattal veheti fel minden jogosult a legfeljebb 10 milliós lakáshitelt, mint amennyiért az igénylés helyén nyújtott piaci ügyleti kamattal lehetséges lenne. Az ilyen támogatott kamatozású hitelek maximális futamideje 25 év. Ez a támogatás azonban nem jár lakáselőtakarékossági szerződés alapján folyósított hitel esetén, meglévő hitel törlesztésére felvett kölcsönhöz, és lejárt tőketartozás esetén sem.
 
Nagyon fontos, hogy akárki is igényel CSOK-ot vagy a mellé járó kamattámogatást, az azt megítélő bank köteles teljes körűen és érthetően tájékoztatni a részletekről, feltételekről és jogokról. Ahogy az is a bank feladata, hogy ha csak hitellel együtt tudja az adott ügyfél megvásárolni a támogatott új otthont, akkor saját hatáskörben hitelképességi vizsgálatot végezzen. Vagyis aki a néhány éve a jegybank által meghatározott hitelképességi feltételeknek nem felel meg, az a kamattámogatással járó hitelre sem lesz jogosult.
 
A hitelfelvételről, a kamattámogatásról és a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséről mindenki a kereskedelmi bankoknál érdeklődhet.
 
CSOK igénylése esetén nem kell vizsgálni, hogy az igénylők és jogosultak rendelkeznek-e ingatlan tulajdonnal, valamint azt sem, hogy az elmúlt 5 évben volt-e eladott ingatlanból származó bevételük.
 

ÁFA VISSZAIGÉNYLÉSE

Követelmények és korlátozások
•    Az adó-visszatérítési támogatás magáncélú építkezések vagy építési telek magánszemély által történő vásárlása esetén lehetséges.
•    A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a  legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez igényelheti az adó-visszatérítési támogatást.
•    Az  adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az  építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a  lakás vagy az  egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a  kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 millió forint.
•    A maximálisan igénybe vehető 5 millió forint támogatáshoz minimum ~23,5 millió forintnak megfelelő bruttó összegről kell számlát benyújtani.
•    A támogatást nem lehet igénybe venni olyan ingatlanokra, amelyeket egy kivitelező kulcsrakészen ad át a megrendelőnek
•    Az igénylőnek és házastársának büntetlen előéletűnek és köztartozásmentes adózónak kell lennie       
•    30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy az igénylő - házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel.
 
Fontos változás, hogy házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. A családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy megvásárolt új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.
 

HASZNÁLT LAKÁSOK CSOK RENDELETE 

A használt lakásokra érvényes CSOK-rendelet egyértelműen fogalmaz. Használt lakás vásárlására vagy meglévő lakás bővítésére vonatkozik. Utóbbira csak akkor, ha a bővítés meg nem kezdődött meg az támogatás igénylésekor. A CSOK-ot igényelhetik egyedülállók, élettársak és fiatal házasok. Az igénylés feltétele a negyven év alatti életkor, házastársak esetén pedig, hogy az egyik fél legyen legalább fiatalabb negyvennél, amennyiben előre vállalt és nem meglévő gyermekek után pályáznak. A kedvezmény gyermekszám alapján jár, ez lehet a közös, előző kapcsolatból született saját, de közösen nevelt, vagy örökbefogadott gyermek is, amennyiben ezek a gyermekek az igénylővel közös háztartásban élnek, és nem töltötték be a 25. életévüket, függetlenól attól, hogy felsőoktatásban tanul vagy sem. A kedvezmény összege a következő:
 
•    egy gyermek esetén 600 ezer forint,
•    két gyermek esetén 1 millió 430 ezer forint,
•    három gyermek esetén 2 millió 200 ezer forint,
•    négy vagy több gyermek estén pedig 2 millió 750 ezer forint
 

Tudjon meg mindent a HASZNÁLT LAKÁSOKRA vonatkozó CSOK rendeletről: (lenyílónak kellene lennie)

•    Mire költhető a CSOK?
•    Ki igényelheti?
•    Követelmények és korlátozások
•    Mikor kell visszafizetni? 

 

MIRE KÖLTHETŐ A CSOK?

Mivel jelenleg a használt lakásokra vonatkozó szabályokról beszélünk, fontos tudni, hogy legfeljebb 35 millió forintos vételár esetén kérhető a támogatás.
 
A felújításnál pedig az az egyik lényegi pont, hogy csak új lakórész létrehozásával, és a lakáskörülmények javításával együtt támogatható a bővítés.
 
Meglévő épületrész felújítására, állagjavítására nem kaphatunk pénzt. A használt lakásokra kapható CSOK-ról szóló rendelet
•    egy gyermek esetén 40,
•    két gyermek esetén 50,
•    három gyermeknél 60,
•    négy vagy több gyermek esetén pedig 70 négyzetméterben határozza meg a legkisebb támogatható lakásméretet.
Nem mindegy, milyen állapotú a lakás, ezért a támogatást elbíráló hitelintézet helyszíni szemlét végezhet, hogy megállapítsa: megfelel-e a családi létszámnak és az elvárt lakáskörülményeknek az ingatlan. Az igénylőnek a megvásárolt lakásban tulajdont kell szereznie, ha párról van szó, akkor mindkettejüknek, azonban más személy nem lehet tulajdonos.
 

KI IGÉNYELHETI?

Azon túl, hogy gyermekeseknek szánja az állam a támogatást, van jónéhány kizáró tényező: büntetlen előélet kell hozzá, amelyet erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni. Aztán fontos az is, hogy az igénylőknek – házastársak esetén legalább az egyiküknek – társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezniük 180 napra visszamenőleg. És nem lehet az adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásuk, illetve nem lehetnek közfoglalkoztatottak.
 
Kizáró ok lehet, ha valaki az igénylést megelőző öt évben már vett igénybe lakáscélú állami támogatást, vagy támogatott hitelt, és annak szabályait megsértette, ami miatt vissza kellett fizetnie a támogatást.
 
Ismert tény már, hogy a még meg nem született gyermekek száma alapján is igényelhető a kedvezményes támogatás. A használt lakás vásárlásánál, vagy meglévő bővítésénél egy vagy két gyermek vállalását fogadják el. Egy gyermeknél a határidő 4 év, két gyermek esetén 8 év. Ugyanakkor a jogszabály foglalkozik a vállaláson felüli gyermekszámmal is. Ha valaki lakáscélú hitelt vesz fel, és később a vállalásán túl születik gyermeke, jogot szerez további 400 ezer forintnyi támogatásra, azzal a feltétellel, hogy az így kibővült CSOK összege sem haladja meg a lakás bekerülési költségét. 
 
A módosított rendeletek alkalmazásában a gyermek fogalma megváltozott. A magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően figyelembe vehető az igénylésnél, - a korábbi 24. hét helyett, továbbá fontos változás még, hogy az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, amennyiben a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy – ha ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg – szintén gyermeknek tekinthető.
 
Új könnyítésként bevezetésre került, hogy az igénylővel közös háztartásban élő, és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető CSOK (a gyermek szüleinek halála esetén). A gyámság fennállását a gyámhatóság kirendelő határozatával kell igazolni. Élettársak esetén, ha csak az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre abban az esetben a gyermek a gyámként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül.

KÖVETELMÉNYEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A vásárlás vagy bővítés után vállalni kell, hogy a támogatást elnyerő családok és a vissza nem fizetendő összeg megítélésénél figyelembe vett gyermekek 10 évig, vagy a támogatás megítélésekor figyelembe vett gyermekek nagykorúvá válásáig a lakásban lakjanak.
 
Ez alól kivételt képez, tehát nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatására irányuló jogviszonya alatt és következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni.
 
Tíz éves tilalom vonatkozik a jelzálog bejegyzésekre és az eladásra is. Az állam pedig, mint támogató saját jelzálogot jegyez be a házra erre a tíz éves időszakra. Amíg a jelzálog él, a lakásra lakásbiztosítást kell kötni, amelynek elvárt tartalmáról a támogatási szerződés aláírásakor tájékoztatják a CSOK-ban részesülőket.
 
Nem vehetünk továbbá lakást rokontól, sem olyan vállalkozástól, amelyben tulajdonosok vagyunk. Az is fontos tudnivaló, hogy lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés aláírása után 120 nap áll rendelkezésre a CSOK igényélésére. Aki a 121. napon indul támogatásért, az elkésett.
 
Vásárlás esetén ez a határidő az adásvételi szerződés aláírásától indul. Bővítés esetén pedig azt kell tudni, hogy számlával kell igazolni a bekerülési költség 70 százalékát.
 
Vásárláskor a vételárnak legfeljebb 10 százaléka fizethető készpénzben, a többit átutalással kell rendezni. Viszont a teljes bekerülési költségnek legfeljebb 50 százalékát teheti ki az otthonteremtési kedvezmény összege. Vagyis mindenképpen szükség van önerőre. Lényeges azonban, hogy csak olyan vállalkozás állíthatja ki a számlát, amelynek ezt a jogát az adóhatóság is elismeri.
 
Fontos korlátozás, hogy a használt lakás vásárlásához felhasznált cserelakás, illetve a megvásárolt, bővítendő ingatlan kivételével más lakóingatlanban a CSOK támogatott magánszemélyek nem lehetnek 50 százaléknál nagyobb arányban tulajdonosok. 
 
Vásárlás esetén fontos, hogy az 5 éven belül értékesített ingatlan eladási árát 100%-ban be kell forgatni a vásárolt ingatlan vételárába, melyet csökkenteni lehet a visszafizetett lakáscélú hitel összegével, valamint az ingatlanközvetítőnek kifizetett jutalékkal.
 

MIKOR KELL VISSZAFIZETNI?

Léteznek olyan helyzetek, amikor az állam visszakövetelheti a pénzt. Ilyen, amikor – sértve a támogatási szerződést -, eladja vagy lebontja valaki a lakást, ha a támogatásnál figyelembe vett gyermek elköltözik a lakásból, ha harmadik személy tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot kap, illetve, ha nem lakáscélra használják az ingatlant a támogatottak. Ilyen esetekben a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelve vissza kell fizetni a támogatást.
 
Bizonyos esetekben, ha a tulajdonviszonyokat nem a szerződésben kikötött módon intézik, válás vagy a párkapcsolat felbomlása is hasonló következményekkel jár. És természetesen vissza kell fizetni a CSOK-ot, ha a fentebb írt határidőn belül nem sikerül teljesíteni a gyermekszámra tett vállalást.
 
Forrás: www.csalad.hu
 
A fenti tájékoztatás nem teljes körű, valamint mivel minden igénylés esetén mások a körülmények, ezért a kedvezmény konkrét összegének meghatározásához kérjük, keresse fel legközelebbi irodánkat, vagy írjon nekünk üzenetet honlapunkon.
 
Szakértőink ingyenesen (ahogy minden ingatlan vásárlással kapcsolatos szolgáltatásunk is díjmentes), tájékoztatják az elérhető kedvezmény összegéről, és az igénylés részleteiről. 


Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal vagy keresse az önhöz legközelebbi irodánkat!

Kérje visszahívásunkat vagy keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

+36 1 796 31 80

Hasznosnak találta ezt a bejegyzést? Ossza meg ismerőseivel!


Küldje el a bejegyzést e-mailben

Hasznosnak találta ezt a bejegyzést?
Ossza meg ismerőseivel!


Küldje el a bejegyzést e-mailben

Ügyfeleink mondták

"Tisztelt Ingatlaniroda! Ezúton is szeretném megköszönni, hogy az ingatlaniroda mindenben segít és nagyon rövid időn belül sikerült eladni lakásomat! Konkrétan 3 nap alatt!!! Ez kiemelkedő teljesítmény, főleg ha azt nézem, hogy kb. 7 héten keresztül hirdettem több iroda által is, melyre jött természetesen nagyon sok érdeklődő, de Önök hozták a befutót!"

— B.János

Megkönnyítjük a keresést.
Ide fogjuk gyűjteni azokat az ingatlanokat, amiket már megnézett.

Ezután már könnyű lesz kiválasztani az Önhöz legjobban illő ingatlant.
A legjobb módszer a válogatáshoz!
Minden ingatlan mellett található egy icon:

Keresse a szivecskét majd Kattintson rá és ide tesszük a kiválasztott ingatlant.